naam
carla
Carla Hinnen
concert
Matthieu Wouters
defilosoof
Arnold Jongkind
muziekwijk
Sylvia Heerschop
henk
Henk Vermij
schaalfusion
Glaskunst
wijnmolenstraat-dordrecht
Rob Jacobs
zonder-titel-nr5
Joséphine Verbist
heyboer1
Anton Heyboer
john
John van der Velden
boten-industrie
Tanja Koelemij
thea
Thea van Rijn
janpeter
Jan Peter van Opheusden
janpieter
Jan Pieter van den Bos
cow-red-white-only
Bart Fagel
zondertitel
Truus Kraneveldt
dans1
Anno Ruemkens
Vincent van Gogh

Vincent van Gogh

De Nederlandse kunstenaar Vincent Willem van Gogh(1853-1890) werd geboren als oudste zoon van een predikant, te Groot-Zundert in Noord-Brabant.

Van Gogh wordt tegenwoordig gezien als een van de grootste schilders die ooit heeft geleefd. Deze erkenning kwam echter pas laat. Zo werden gedurende zijn leven slechts twee schilderijen verkocht; een ervan was La Vigne Rouge (tegenwoordig in het Pushkin Museum in Moskou). Het werd gekocht door Anna Boch, een Belgische kunstenares en zus van zijn vriend Eugène Boch. Ze kocht het voor 400 toenmalige frank, op de expositie van de Brusselse Les XX, in 1890, slechts een paar maanden voor zijn dood. Er verliepen maar drie jaar tussen zijn zwaarmoedige Aardappeleters (1885) en de kleurenexplosie in het zuidelijke Arles (1888). Van Gogh produceerde al zijn werk gedurende een periode van slechts tien jaar, voordat hij zich overgaf aan een zenuwziekte en zelfmoord pleegde. Zijn roem groeide snel na zijn dood.

Predikantengezin

Vincent werd geboren te Zundert als zoon van predikant Theodorus van Gogh en Anna Cornelia Carbentus. Precies een jaar voor zijn geboorte hadden zij ook al een Vincent Willem gekregen, die echter dezelfde dag overleed. Vier jaar na Vincent wordt broerTheo geboren. Vincent gaat op zijn achtste naar de dorpsschool. Na een jaar wordt hij van school gehaald. Hij krijgt huisonderwijs, en wordt per 1 oktober 1864 op de kostschool van Jan Provily in Zevenbergen gedaan. Op 15 september 1866 wordt hij ingeschreven aan de Rijks HBS Koning Willem II te Tilburg. In het tweede jaar wordt hij van school gehaald, mogelijk omdat zijn vader de school niet kan betalen. Op zijn zestiende wordt Vincent jongste bediende bij het Haagse filiaal van de de kunsthandel Goupil & Cie. Oorspronkelijk was dit de kunsthandel van zijn oom Vincent van Gogh, die vervolgens partner was geworden van de kunsthandel Goupil uit Parijs. In 1872 begint Vincent te corresponderen met zijn jongere broer Theo. Deze komt per 1 januari 1873 ook in dienst van Goupil & Cie, in het filiaal te Brussel. In juni van dat jaar wordt Vincent in het filiaal te Londen geplaatst. Hij wordt verliefd op de dochter van zijn hospita, maar ze is al verloofd met een eerdere kostganger, en Vincent maakt een depressieve periode door. In 1873 wordt hij korte tijd op het hoofdkantoor in Parijs geplaatst, en vervolgens weer op het filiaal te Londen; in 1874 werkt hij nogmaals korte tijd op het hoofdkantoor. Zijn depressie houdt aan en per 1 april 1876 wordt hij ontslagen. Zijn oom Vincent is diep teleurgesteld in zijn neef en trekt zijn handen van hem af. Vincent wordt onderwijzer in Ramsgate, en onderwijzer en hulpprediker in Isleworth. Op 4 november houdt hij zijn eerste preek.

De Aardappeleters

Vanaf januari 1877 is hij weer in Nederland. Hij werkt korte tijd in een boekhandel te Dordrecht en in mei verhuist hij naar Amsterdam om zich voor te bereiden op het staatsexamen. Daarna wil hij theologie gaan studeren. Hij logeert bij zijn oom Johannes van Gogh, die commandant is van de Amsterdamse marinewerf. Vincent haakt in 1878 af, zonder staatsexamen te hebben gedaan. Hij volgt een korte opleiding op een zendelingenschool te Laken bij Brussel. In december 1878 wordt hij naar de Borinage gestuurd, waar hij onder de mijnwerkers werkt als lekenprediker. Hij is 27 jaar als hij zijn kunstenaarsroeping begint te volgen en te Brussel bij de schilder Anthon van Rappard terecht komt. Hij krijgt nu ook geld van zijn jongere broer Theo. Nu eerst begint zijn explosieve maar dramatische odyssee, die nauwelijks tien jaar zal duren.

Tijdens de eerstvolgende vijf jaren leeft hij bij zijn ouders die inmiddels via Helvoirt naar naar Etten zijn verhuisd, en vervolgens leeft in Den Haag, Drenthe, en te Nuenen. Hij worstelt met een problematische relatie met Sien, herhaalde ruzies met zijn ouders, de dood van zijn vader (1885), een pastoor die zijn parochianen verbiedt voor Van Gogh te poseren, en vaak lang uitblijvende hulp van broer Theo.

In zijn herhaalde reeksen tekeningen en schilderijen legt hij het hardvochtige boerenleven vast, tot hij eind april 1885 zijn eerste, evenwel sombere, maar uitermate expressieve meesterwerk creert: "De aardappeleters".

Academische flop

In november van datzelfde jaar trekt Van Gogh naar Antwerpen en in januari daarop laat hij zich inschrijven aan de Academie. Hij is dan 33 jaar. Ondanks zijn bewondering voor het koloriet en de penseelvoering van Rubens houdt hij het geen drie maanden vol. Door toedoen van Eugène Siberdt, een leraar van de cursus "Tekening figuur naar het leven", besluit Van Gogh de academie te verlaten. Dezelfde leraar zal tien jaar later (1896) ook de thans hooggewaardeerde Eugeen Van Mieghem op stang jagen.

Parijs

In maart 1886 verlaat hij onverwachts Belgie. Hij gaat inwonen bij Theo in Parijs. Het wordt nu zijn artistieke doorbraak, echter wel binnen zijn laatste drie levensjaren. Hij raakt bevriend met Henri de Toulouse-Lautrec en met Emile Bernard, terwijl hij bewondering heeft voor de bloemstillevens van Adolphe Monticelli, voor de romantische Eugène Delacroix en voor de allegorische Pierre Puvis de Chavannes. Tezelfdertijd komt hij onder de indruk van de kunst der Japanse prenten, die hij gretig verzamelt.

Belangrijker nog is zijn contact met het Franse impressionisme. Voor het meemaken van de pionierstijd ervan is hij eigenlijk tien jaar te laat. De reeks "Salons des Impressionistes" zijn voorbij en Paul Signac, waarmee hij nu vaak gaat schilderen in Asnières, zit als post-impressionist te worstelen met het divisionisme. Georges Seurat, Paul Gauguin, Camille Pissarro en Armand Guillaumin behoren tot zijn kennissen.

Arles

Het Parijse leven is erg druk voor een zwakker wordende Van Gogh en vaak ook grauw en koud. Hij is 34 jaar oud als hij Parijs verlaat, in februari 1888. Hij gaat naar Arles in het zuiden van Frankrijk, aan de Camargue. Het is er echter al even koud, het vriest er en er ligt sneeuw.

Onder de Franse zuiderzon maakt Vincent van Gogh zijn meest ophefmakende werken, in een koortsachtig tempo, soms meerdere op een dag. Het worden echter zijn laatste twee levensjaren, met dramatische crisissen. Hij wil de Middellandse Zee ontdekken en trekt voor een vijftal dagen naar het nabijgelegen Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, waar hij onophoudelijk schetsen en tekeningen maakt van de omgeving. Terug in Arles, brengt hij zijn bekende "Vissersboten op het strand" op doek. Ook zijn kenschetsende portretten ontstaan, zoals dat van de Zouaaf en van Roulin en Eugène Boch.

Het Gauguin-incident

Hij huurt het "Gele Huis", schildert het indrukwekkende "Nachtcafé" en verwerkt uitzonderlijke oogst-, wijngaard- en cypressenmotieven. Op 23 oktober komt Paul Gauguin bij hem, maar nauwelijks twee maanden later komt de breuk, na een hoog oplopende ruzie, waarbij Van Gogh zich een stuk van het eigen oor snijdt (1888), de waanzin nabij. Mogelijk was de tinnitus waaraan hij leed hier de aanleiding toe. In januari 1889 is hij hersteld en gaat hij opnieuw driftig aan het werk aan herhaalde versies van "La Berceuse", waarvoor Madame Roulin model zit, naast nieuwe variaties "Zonnebloemen". De buurtbewoners maken zich echter zorgen om de "vagebond" in het "Gele Huis".

Saint-Rémy

Zijn broer Theo trouwt in april te Amsterdam met Johanna Gesina Bonger. Het gaat weer minder goed met Vincent en hij wordt opgenomen te Saint-Rémy, in de instelling Saint-Paul-de-Mausole. Men richt er zelfs een klein atelier in, waarin hij kan schilderen tijdens de steeds zeldzamer momenten buiten de zenuwcrisissen. Het is de tijd van de "Irissen" en de "Seringen".

De naam Van Gogh is intussen doorgedrongen tot Belgie en in januari 1890 wordt hij uitgenodigd op de expositie van Les XX te Brussel. Hij neemt er aan deel met vijf schilderijen. Op deze tentoonstelling wordt zijn "La Vigne Rouge" door Anna Boch gekocht.

De zenuwinzinkingen volgen elkaar op, maar hij blijft doorwerken en in april toont Theo tien werken op de "Salon des Independants". Vincent verlaat de instelling van Saint-Rémy en wil naar Auvers-sur-Oise, bij dokter Gauchet. Op doorreis bezoekt hij Theo en diens vrouw in Parijs.

Auvers

In mei komt hij in Auvers en hij huurt er een zolderkamer, in de herberg van Ravoux. Weer gaat hij portretten schilderen, waarbij het bekende van Dr. Gachet. De eindeloze gele korenvelden met de donkerblauwe, vaak wervelende hemels rond Auvers zijn nu zijn herhaalde motieven.

Broer Theo en zijn vrouw Jo komen nog eens een dag doorbrengen bij hem, in juni en in juli loopt hij zelf nog eens naar Parijs om bij hen op bezoek te gaan.

Tragisch einde

Op 27 juli 1890, hij is dan nauwelijks 37 jaar oud, verwondt Van Gogh zichzelf met een schotwond in de borst. Hij sterft op 29 juli, met Theo aan zijn zijde. Een half jaar later overlijdt ook Theo. Deze laat een zoon achter, Vincent Willem, de grootvader van de bekende cineast en columnist Theo van Gogh (1957-2004), die op 2 november 2004 in Amsterdam werd vermoord.
Zowel Theo als Vincent liggen begraven op de begraafplaats van Auvers-sur-Oise

Van Goghs invloed op het expressionisme, het fauvisme en de vroege abstractie was enorm en kan worden gezien in vele andere aspecten van de twintigste-eeuwse kunst. Het Van Gogh Museum in Amsterdam is gewijd aan het werk van deze uitzonderlijke schilder en dat van zijn tijdgenoten. Ook het Kroller-Muller Museum in het Nationaal-Park De Hoge Veluwe bezit een collectie Van Goghs.

Bredase kisten

In december 2003 verschenen berichten in de pers dat er een 'nieuwe' Van Gogh was ontdekt door het Breda's Museum: 'Huizen bij Den Haag'. Het werk zou afkomstig zijn uit de 'Bredase kisten', die door Vincent zouden zijn achtergelaten bij zijn moeder. Naar verluidt bevatten deze kisten enige honderden werken uit zijn vroege periode. De kisten zouden door zijn moeder bij een verhuizing zijn achtergelaten en overgedaan aan een liefhebber, waarna het werk zou zijn verpatst en verspreid. De Bredase kisten zijn nog steeds onderwerp van discussie. De experts van het Van Gogh Museum houden zich wat betreft deze nieuwe ontdekking op de vlakte.

Bron(o.m.):Wikipedia

home