naam
carla
Carla Hinnen
schaalfusion
Glaskunst
wijnmolenstraat-dordrecht
Rob Jacobs
zonder-titel-nr5
Joséphine Verbist
heyboer1
Anton Heyboer
john
John van der Velden
boten-industrie
Tanja Koelemij
thea
Thea van Rijn
janpeter
Jan Peter van Opheusden
janpieter
Jan Pieter van den Bos
cow-red-white-only
Bart Fagel
zondertitel
Truus Kraneveldt
dans1
Anno Ruemkens
concert
Matthieu Wouters
defilosoof
Arnold Jongkind
muziekwijk
Sylvia Heerschop
henk
Henk Vermij
Marcel Duchamp

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp (Blainville-Crevon, 28 juli 1887 - New York, 2 oktober 1968) was een Franse kunstenaar.
Marcel Duchamp werd geboren in een kunstenaarsgezin met zijn aanvankelijk even bekende broers Raymond Duchamp-Villon en Jacques Villon. In 1902 begon hij te schilderen in neo-impressionistische stijl.
Vanaf 1910 begon hij de stijl van Paul Cézanne aan te hangen en sloot hij zich aan bij de Puteaux-groep van zijn broer Jacques. Deze groep hield zich voornamelijk bezig met het Kubisme en Marcel heeft dan ook enige tijd in die stijl geschilderd. In januari 1912 werd Duchamp echter gedwongen zijn "Nu descendant un escalier" ("Naakt de trap aflopend") te verwijderen uit een tentoonstelling van de Salon des Indépendants in Parijs, waarna hij zich uit de Puteaux-groep terugtrok.

Een jaar later in veroorzaakte "Nu descendant un escalier" grote ophef op de Armory Show in New York, waardoor Duchamp internationaal bekendheid verwierf.
Te vermelden, en zeker relevant voor het begrip van zijn humoristische manier van kunst maken, is ook dat hij aan het begin van zijn carrière regelmatig cartoons tekende voor tijdschriften. Duchamp heeft zichzelf in zijn hele leven niet van zijn kunst onderhouden, alhoewel hij zijn Grote Glas wel schonk aan de mensen die hem na zijn eerste aankomst in de VS onderdak verleenden. In 1913 keerde hij de schilderkunst de rug toe en wekte hij sensatie met zijn Fietswiel (Roue de Bicyclette), waarmee een belangrijke aanzet gaf tot het Dadaïsme.
In 1915 vertrok hij naar New York.

Duchamp was de eerste die een alledaags voorwerp presenteerde als een kunstwerk (een readymade). Dit was een mijlpaal voor de hedendaagse beeldende kunst, die belangrijke (filosofische) vragen opriep over de aard en functie van kunst.
Fountain was een gewoon urinoir - gesigneerd met "R.Mutt" - dat Duchamp anoniem inzond voor een jury-loze expositie in 1917 te New York, waarvan hij zelf directielid was. Men nam de inzending echter niet serieus en dacht dat het ging om een belediging van de organisatie van de expositie. Het werk werd aldus geweigerd.
Het kunstwerk is in 2004 door een panel van 500 kunstkenners verkozen tot meest invloedrijke kunstwerk van de 20e eeuw. In 1923 verklaarde hij zijn eerste grote werk La Mariée Mise à nu par ses Célibataires, même (het Grote Glas) waarmee hij in 1915 na zijn aankomst in New York begonnen was, definitief onvoltooid. Met dit werk, een olieverfschildering op glasplaten met draad en stof, was hij meer geaffilieerd met het Surrealisme.

Nadien gaf hij de kunst op om niet onverdienstelijk te gaan schaken, waarin hij zelfs een grootmeestertitel behaalde. Hij begaf zich weer naar Frankrijk en vertrok pas na de Duitse bezetting van Frankrijk weer naar de VS. In het geheim werkte hij tot zijn dood nog aan Etant donnés:
1. la chute d'eau
2. le gaz d'éclairage, een installatie bestaande uit een deur met twee kijkgaten die uitzicht gaven op een landschap met daarin een naakt rustend op een takkenbos dat een gaslamp vasthoudt.
Beide grote werken zijn te zien in Philadelphia en hebben onder meer de onzichtbare krachten en werkingen van de menselijke seksualiteit als onderwerp, maar verbeelden het op complementaire wijze. Marcel Duchamp kan, samen met Picasso, Kandinsky en Matisse als de vader van de hedendaagse kunst beschouwd worden, en met name als het om de nieuwere kunstvormen als installaties en conceptuele kunst gaat, waar hij in alle richtingen (zelfs in de richting van de videokunst, met zijn film Anemic Cinema) zeer belangrijke stappen heeft gezet. Minder bekend maar zeker noemenswaardig zijn ook de grafische ontwerpen die Duchamp op zijn naam heeft.

De aandacht voor dit aspect van zijn oeuvre is eerder van recente datum, door een publicatie hierover in 1999. Duchamps fascinatie voor het gedrukte beeld zorgde voor werken zoals 'Rendez-vous de Dimanche', 'Cahiers d'Art' en affiches voor eigen (en ander) werk.

Bron(o.m.):Wikipedia

home